FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DYSTRYBUCJA HANDEL DETALICZNY DERMO SYS

Powstańców Śląskich 89a/235,

01-355 Warszawa

kup@endocare.pl

 

 

Ja ………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

…………………………………………………………………………………………………..........................................…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Nr zamówienia ………………………………………………..

Data zawarcia umowy ………………………………………………, data odbioru ………………………………………………..

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………………..

Data……………………………...

 

Podpis …………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)