Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 
W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Należy pamiętać, ze zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania czy taśm zabezpieczających. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 503777347. 


Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i nadawcę przesyłki.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego oświadczenie drogą pisemną lub elektroniczną, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na Twój koszt reklamowany produkt.
 5. Zwrotu zapłaty dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś, chyba że wyrazisz zgodę na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kup@endocare.pl lub telefonicznie: 503777347. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, masz ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Oświadczenie możesz złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza można pobrać ze strony http://kup.endocare.pl/pl/i/Formularz-odstapienia-od-umowy/21
Pamiętaj, że zgodnie zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Wyślij nam wypełniony formularz odstąpienia od umowy (link) na adres mailowy lub pocztą nie później niż 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości potwierdzimy na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 3. Odeślij nam swój koszt produkty, będące przedmiotem umowy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy
 4. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Po otrzymaniu produktów zwrócimy Ci niezwłocznie wszystkie dokonane płatności, w tym koszty najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktów zgodnie z naszym cennikiem.
 6. Zwrotu zapłaty dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś chyba że zgodzisz się na inny sposób płatności, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.