Polityka prywatno艣ci sklepu Kup ENDOCARE

Obowi膮zek informacyjny na podstawie artyku艂u 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, 偶e:

1)聽聽聽 Administratorem Twoich danych osobowych jest DYSTRYBUCJA HANDEL DETALICZNY DERMO SYS z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Powsta艅c贸w 艢l膮skich 89A/235, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pod numerem REGON 142203144

2)聽聽聽 W sprawach ochrony danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem daneosobowe@dermosys.pl lub na adres pocztowy w ust. 1

3)聽聽聽 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzane dane osobowe w celu:

a)聽聽聽 艣wiadczenia us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, prowadzenia konta U偶ytkownika sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i p艂atno艣ci. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)聽聽聽 sprzeda偶y produkt贸w oferowanych przez sklepu internetowy Kup ENDOCARE. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)聽聽聽聽 zapewnienia w艂a艣ciwej obs艂ugi u偶ytkownik贸w Sklepu, w szczeg贸lno艣ci w ramach komunikacji z u偶ytkownikami w ramach procesu realizacji zam贸wie艅 (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

d)聽聽聽 obs艂ugi sk艂adanych przez u偶ytkownik贸w reklamacji, zwrotu 艣wiadcze艅 w przypadku odst膮pienia od umowy i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszcze艅. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 鈥 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e)聽聽聽 wysy艂ki informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 -wy艂膮cznie w przypadku wyra偶enia zgody przez U偶ytkownika. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

f)聽聽聽聽 obs艂ugi zg艂osze艅 i zapyta艅 podczas rozm贸w, kontakt贸w telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych. Udzielania odpowiedzi na przes艂ane pytania, prowadzenie korespondencji. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 鈥 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)聽聽聽 w celach analitycznych (np.: optymalizacji naszych produkt贸w na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, log贸w technicznych aplikacji; optymalizacji proces贸w obs艂ugi na podstawie przebiegu proces贸w obs艂ugi sprzeda偶y i posprzeda偶owej. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 鈥 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4)聽聽聽 Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mo偶emy udost臋pnia膰 nast臋puj膮cym kategoriom podmiot贸w:

a) Osoby upowa偶nione przez Administratora 鈥 pracownicy oraz wsp贸艂pracownicy;

b) Podmioty, kt贸rym Administrator powierzy艂 przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzaj膮ce) na podstawie zawartych um贸w;

c) Podmioty, kt贸rym Administrator zobligowany b臋dzie udost臋pni膰 dane na podstawie przepis贸w prawa;

d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, operatorzy p艂atno艣ci internetowych

5)聽聽聽 Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych

Twoje dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp(je艣li wyrazisz zgod臋 na newsletter) zapewniaj膮cy odpowiedni stopie艅 ochrony stwierdzony decyzj膮 Komisji Europejskiej na podstawie dyrektywy 95/46/WE w sprawie adekwatno艣ci ochrony zapewnianej przez Tarcz臋 Prywatno艣ci UE-USA

6)聽聽聽 Okres przechowywania danych

a)聽聽聽 Dane osobowe zwi膮zane z realizacj膮 umowy kupna-sprzeda偶y b臋d膮 przetwarzane przez okres zwi膮zany z realizacj膮 umowy, a tak偶e realizacj膮 praw stron wynikaj膮cych z istoty umowy,

b)聽聽聽 Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych b臋d膮 przetwarzane do momentu cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku braku wycofania zgody, do momentu zako艅czenia realizacji tej us艂ugi przez Administratora.

c)聽聽聽聽 Dane osobowe przetwarzane w zwi膮zku z zadaniem pytania przechowywane s膮, w zale偶no艣ci od charakteru zapytania, albo przez okres obs艂ugi umowy kupna-sprzeda偶y, albo przez okres niezb臋dny do udzielenia osobie ostatecznej odpowiedzi.

d)聽聽聽 Dane osobowe przetwarzane w zwi膮zku z dochodzeniami roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem umowy przetwarzane s膮 przez okres trwania roszczenia,

e)聽聽聽 Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci podatkowych i rachunkowych, przetwarzane s膮 przez okres wynikaj膮cy z przepis贸w prawa

f)聽聽聽聽 Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zako艅czenia wykonania umowy.

g)聽聽聽 Dane osobowe wykorzystywane w celach analitycznych przechowywane s膮 maksymalnie przez okres 14 miesi臋cy

7)聽聽聽 Twoje prawa

Przys艂uguje Ci prawo

a)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do 偶膮dania dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania,

b)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

c)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do przeniesienia danych osobowych;

d)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych osobowych, kt贸re dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem (cofni臋cie zgody mo偶e nast膮pi膰 w dowolnej formie, w tym za po艣rednictwem wskazanego adresu mailowego daneosobowe@dermosys.pl)

e)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych

Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak偶e nie b臋dzie to wywo艂ywa膰 wobec Ciebie 偶adnych skutk贸w prawnych lub w podobny spos贸b istotnie wp艂ywa膰 na Twoj膮 sytuacj臋.

8)聽聽聽 Informacja o wymogu/dobrowolno艣ci podania danych

Przekazanie danych osobowych przez u偶ytkownika Sklepu jest dobrowolne, nie mniej jednak ich brak mo偶e uniemo偶liwi膰 obs艂ug臋 procesu realizacji zam贸wienia.

9)聽聽聽 Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych nast臋puje w zbiorze danych osobowych, kt贸ry jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpiecze艅stwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zar贸wno przed dost臋pem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzaj膮ce dane osobowe na u偶ytek Sklepu, b臋d膮ce pracownikami Administratora, posiadaj膮 stosowne upowa偶nienia wydane stosownie do art. 29 RODO oraz podpisa艂y o艣wiadczenie o zachowaniu danych osobowych w poufno艣ci.

Ochrona prywatno艣ci

Zapewniamy naszym Klientom pe艂ne poszanowanie ich prywatno艣ci oraz ochron臋 ich danych osobowych.

Ochrona transmisji Dane o szczeg贸lnym znaczeniu 鈥 w szczeg贸lno艣ci wszelkiego rodzaju has艂a 鈥 przesy艂ane s膮 za po艣rednictwem protoko艂u szyfrowanego SSL.

Logi serwera

Zgodnie z przyj臋t膮 praktyk膮 wi臋kszo艣ci serwis贸w WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Dok艂adny wykaz informacji przechowywanych w plikach log贸w serwera WWW jest nast臋puj膮cy:

 • publiczny adres IP komputera z kt贸rego nadesz艂o zapytanie (mo偶e to by膰 bezpo艣rednio komputer u偶ytkownika)
 • nazw臋 stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http o ile jest mo偶liwa,
 • nazwa u偶ytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadej艣cia zapytania,
 • pierwszy wiersz 偶膮dania http,
 • kod odpowiedzi http
 • liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) - w przypadku gdy przej艣cie do strony Biura nast膮pi艂o przez odno艣nik,
 • informacje o przegl膮darce u偶ytkownika.
 • informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP

Dla zapewnienia jak najwy偶szej jako艣ci serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu okre艣lenia, kt贸re strony odwiedzane s膮 najcz臋艣ciej, jakie przegl膮darki stron WWW s膮 stosowane, czy struktura strony nie zawiera b艂臋d贸w, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane s膮 przez czas nieokre艣lony jako materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania serwisem. Informacje w聽nich zawarte nie s膮 ujawniane nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem oraz sieci膮. Na podstawie plik贸w log贸w mog膮 by膰 generowane statystyki stanowi膮ce pomoc w聽administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w聽postaci takich statystyk nie zawieraj膮 偶adnych cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce serwis.聽

Ciasteczka "Cookies"

Nasz Sklep pos艂uguje si臋 r贸wnie偶 tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te s膮 zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczaj膮 danych statystycznych o aktywno艣ci Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gust贸w. Klient w ka偶dej chwili mo偶e wy艂膮czy膰 w swojej przegl膮darce internetowej opcj臋 przyjmowania cookies, cho膰 musi mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e w niekt贸rych przypadkach od艂膮czenie tych plik贸w mo偶e wp艂yn膮膰 na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowuj膮 informacje na temat:

 • sesji U偶ytkownika,
 • ostatnio ogl膮danych produkt贸w,
 • oddania g艂osu w ankiecie.

Cookie podmiot贸w trzecich聽

Korzystamy z narz臋dzi analitycznych Google Analytics, kt贸re zbieraj膮 informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, kt贸re wy艣wietli艂e艣, czas, jaki sp臋dzi艂e艣 na stronie czy przej艣cia pomi臋dzy poszczeg贸lnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane s膮 pliki cookies firmy Google LLC dotycz膮ce us艂ugi Google Analytics..

Korzystamy z narz臋dzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierowa膰 do Pa艅stwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wi膮偶臋 si臋 to z wykorzystywaniem plik贸w cookies firmy Facebook.

Pragniemy zwr贸ci膰 Pa艅stwa uwag臋, 偶e je偶eli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadz膮ce do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie mo偶emy odpowiada膰 ani za zawarto艣膰 tych偶e stron, ani za stopie艅 ochrony prywatno艣ci realizowany przez administrator贸w tych stron. Podejmuj膮c decyzj臋 o przej艣ciu na takie strony, Klient czyni to na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰. Zach臋camy przy okazji do zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci realizowan膮 przez te strony, zanim Klient udost臋pni im swoje dane osobowe.

Odno艣niki do innych stron

Sklep聽zawiera odno艣niki do innych stron WWW. Nie mo偶emy ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za zasady zachowania prywatno艣ci obowi膮zuj膮ce na tych stronach. Namawiamy, by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z聽polityka prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko Sklepu internetowego Kup ENDOCARE.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnosz膮ce si臋 do ochrony Pa艅stwa prywatno艣ci, w szczeg贸lno艣ci danych osobowych prosimy zg艂asza膰 na adres b膮d藕 telefonicznie pod numerem dost臋pnym na stronie kontakt.

Zmiany

W przypadku zmiany obowi膮zuj膮cej polityki prywatno艣ci, wprowadzone zostan膮 odpowiednie modyfikacje do powy偶szego zapisu.

Data ostatniej zmiany: 2018-05-24